Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

 

ul. Anny 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. 77 482-70-41
tel. 77 482-70-42
tel. 77 482-70-43

 

Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy. Rejestracja bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Świadczenie podstawowych usług rynku pracy: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń. Inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy stosowanych wyłącznie
do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy. Inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań
na rzecz aktywizacji bezrobotnych.

 

www.pup-kkozle.pl