Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania inicjatyw Lokalnych

 

Fundacja zajmuje się m.in.:

Fundusz Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym  na terenie woj. opolskiego i woj. śląskiego. Aktualnie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje ogólnopolski, rządowy program pożyczkowy
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Więcej informacji uzyskać na stronie:
www.fundacja.opole.pl
t.: +48 77 488 62 15
t.: +48 530 074 381