Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania inicjatyw Lokalnych

 

Fundacja zajmuje się m.in.:

Fundusz Rozwoju Śląska pełni rolę Pośrednika Finansowego zarządzając funduszem pożyczkowym  na terenie woj. opolskiego i woj. śląskiego. Aktualnie we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego realizuje ogólnopolski, rządowy program pożyczkowy
finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
„PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”.

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

 

Więcej informacji uzyskać na stronie:
http://www.fundacja.opole.pl/index.php?id=730
lub bezpośrednio w Inkubatorze Przedsiębiorczości pok. 7
pod numerem telefonu +48 77 547 99 02

www.fundacja.opole.pl