PolakPotrafi.pl

Projekt Polak Potrafi powstał z myślą o wszystkich osobach, które chcą realizować ciekawe projekty i urzeczywistniać kreatywne pomysły. Jest innowacyjną na polskim rynku platformą, która pomoże Ci uzyskać niezbędne w tym celu finansowanie społecznościowe.

FINANSOWANIE SPOŁECZNOŚCIOWE (źródło Wikipedia) – CROWDFUNDING – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana. Przedsięwzięcie jest w takim przypadku finansowane poprzez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane projektem. Upowszechnienie się internetu pozwala na łatwe informowanie o projektach i tworzenie wokół nich społeczności, co przyczyniło się do rozwoju zjawiska crowdfundingu.
Określenie to jest zwykle używane w odniesieniu do zbiórek prowadzonych na stworzonych
w tym celu platformach internetowych, rzadziej także przy pomocy serwisów społecznościowych lub blogów.

www.polakpotrafi.pl