Opolska Izba Gospodarcza

 

ul. Krakowska 39
45-075 Opole
Tel. 77 441 76 68; 77 441 76 69,
fax 77 441 76 91
e-mail: oig@oig.opole.pl

 

Opolska Izba Gospodarcza jest instytucją wspierającą rozwój gospodarczy regionu oraz stwarzającą sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Misją Izby jest pomoc zrzeszonym w niej podmiotom gospodarczym oraz integracja środowiska przedsiębiorców.
OIG specjalizuje się w organizacji seminariów, szkoleń, akcji informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych.

 

www.oig.opole.pl