Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

logo_ORFPK

Celem ORFPK jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa opolskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego.
Beneficjentami są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

  •  prowadzą działalność na terenie województwa opolskiego,
  • są zarejestrowane na terenie województwa opolskiego.

Podmioty korzystające z poręczeń powinny ponadto spełniać warunki określone w regulaminach banków i instytucji finansowych.

Poręczenie to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu udzielane na podstawie przepisów prawa cywilnego. Poręczenie udzielane jest bankowi przez opolski regionalny fundusz poręczeń kredytowych sp. z o.o. na wniosek kredytobiorcy.
O poręczenie Funduszu może starać się mikro, mały i średni przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sektorze nierolniczym i na terenie województwa opolskiego.
Dzięki poręczeniu Funduszu przedsiębiorca ma ułatwiony dostęp do kredytów i pożyczek bankowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz udziela poręczeń:

 

  • dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych, laesingów i wadiów.
  • maksymalna kwota poręczenia przypadająca na jednego Beneficjenta to 350.000,00 zł.
  • poręczenie udzielane jest w wysokości 70% wartości kredytu i leasingu.
  • poręczenie wadium udzielane jest w wysokości do 80% wartości wadium przetargowego.
  • maksymalny okres trwania poręczenia – 63 miesięce (maksymalny okres kredytu objętego poręczeniem Funduszu 60 miesięcy).

 

Podmiot gospodarczy korzystający z poręczenia ponosi niewielkie koszty w postaci prowizji.

Więcej informacji uzyskasz na stronie:
www.orfpk.opole.pl
t.: +48 77 488 62 15
t.: +48 530 074 381