AED

Lista lokalizacji>

 

Gmina Kędzierzyn-Koźle, w ramach akcji „Ratuj, bo możesz” i wspierającej jej kampanii społecznej rozpoczęła akcję wyposażania swoich obiektów w ratujące życie defibrylatory AED.
Sprzęt umieszczony zostanie początkowo w 11. lokalizacjach, których adresy dostępne będą na stronie: www.ratujbomozesz.kedzierzynkozle.pl oraz z w zakładkach: „Lokalizacja defibrylatorów AED” na stronach spółek i jednostek gminnych. Defibrylatory powiększą liczbę już dostępnego w mieście sprzętu.
Zgodnie z danymi statystycznymi Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest główną przyczyną śmierci w Europie.
W ciągu roku dochodzi w Europie do NZK około 700.000 razy, z czego w Polsce mamy takich zdarzeń około 40.000 rocznie.
Zakup sprzętu to pierwszy, konkretny i ważny krok zaplanowanej akcji, w następnej kolejności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wesprze akcję poprzez propagowanie działań związanych z ratowaniem życia przez organizację spotkań, warsztatów, szkoleń dla mieszkańców miasta, w tym podopiecznych np. domów dziennego pobytu, z zasad udzielania pierwszej pomocy oraz obsługi defibrylatorów.
Działania te będą realizowane w ramach Programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pod nazwą „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego”.

Sprzęt AED zakupili:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu
Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Miejski Zakład Komunalny
Miejski Zakład Budynków Komunalnych
Czysty Region Sp. z o.o.,
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.