Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy

logo-kkpp

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 16F
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel.: +48 77 488 62 15
e-mail: biuro@kkpp.pl
www.kkpp.pl

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy został powołany w celu zagospodarowania majątku w zakładach przemysłowych oraz wykorzystania lokalnego potencjału dla rozwoju przedsiębiorstw, które pozwoliłyby na ożywienie gospodarcze w regionie.

CELE SPOŁECZNE

  • Wsparcie procesów restrukturyzacji przemysłu przeprowadzanych w regionie poprzez kreowanie przedsiębiorczości, alternatywnych form działalności gospodarczej zapewniających nowe trwałe miejsca pracy,
  • Przełamanie bariery bezradności i pasywności gospodarczej,
  • Budowa infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych i średnich firm wywodzących się z rynku lokalnego.

Cele KKPP

  • Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy.
  • Aktywizacja lokalnej społeczności.
  • Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy.