06.04.2017

Targi Pracy

6 kwietnia 2017 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika
w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiciele Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. oraz Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER wzięli udział w XI Targach Pracy i Edukacji organizowanych przez Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Opolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu.

Podczas tegorocznych Targów, Inkubator Przedsiębiorczości zaprezentował swoją ofertę (skierowaną do osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz firm działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Ponadto przedstawiono oferty pracy podmiotów inkubowanych  oraz zrzeszonych w Klastrze Chemii Specjalistycznej
CHEM-STER.

Dla zainteresowanych przedstawiamy oferty pracy:
http://kkip.com.pl/oferta-pracy-elektryk-utrzymania-ruchu/
http://kkip.com.pl/oferta-pracy-mechanik-utrzymania-ruchu/
http://kkip.com.pl/oferta-pracy-narzedziowiec/