24.01.2020

LAUREACI KOZŁY BIZNESU 2019 IV EDYCJA

Laureaci IV EDYCJI konkursu KOZŁY BIZNESU 2019:

Kategoria FIRMA 2019
ELIN ARKADIUSZ MISZKIEWICZ
Za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie renomowanej marki w branży instalacyjnej, w obszarach: elektryki, teletechniki, mechaniki i infrastruktury. Za jakość tworzoną zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań technologicznych i możliwość współpracy z doświadczoną i profesjonalną kadrą. Za wsparcie dla inwestorów i doskonałą realizację wielu projektów, tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie ważnych inicjatyw społecznych regionu.

Kategoria FIRMA 2019
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Spółka Jawna
Za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez wypracowanie renomowanej marki producenta maszyn i urządzeń przeznaczonych dla wielu gałęzi przemysłu – od chemicznego przez spożywczy do rolnego. Za udoskonalanie parku maszynowego, tworzenie nowych miejsc pracy, sukcesywne zdobywanie międzynarodowych rynków odbiorców.

Kategoria INWESTYCJA 2019
CEWE Sp. z o.o.
Za umacnianie wizerunku Kędzierzyna-Koźla w szerokiej przestrzeni gospodarczej poprzez realizację inwestycji rozbudowy zakładu, zwiększenie powierzchni produkcyjnej i magazynowej wraz ze znaczącym zwiększeniem skali realizacji projektów. Za konsekwentny rozwój firmy oparty na wykorzystywaniu przez doświadczoną kadrę szerokiego spectrum innowacyjnych technologii oraz umiejętności efektywnego dialogu z rynkiem i klientem indywidualnym.

Kategoria OSOBOWOŚĆ 2019
Izabela Migocz
Za dbałość i budowanie kulturowego kapitału Kędzierzyna-Koźla, inspirowanie młodych do poszukiwania pasji, projektowanie i realizację wielu projektów wspieranych przez zaangażowane społeczności. Za krzewienie szacunku do literatury i języka polskiego. Za osobowość, która inspiruje, motywuje i kreuje piękno kultury.

Kategoria DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 2019
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ AUTYSTÓW „MAŁY KSIĄŻĘ – za dziesięć lat realizacji pięknej misji, jaką jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Za ogrom zrozumienia dla wszystkich, którzy postrzegają i odczuwają świat inaczej. Za świadomość i edukowanie społeczeństwa na rzecz rozumienia autyzmu i umiejętności partnerowania autystom w życiu i relacjach społecznych. Za budowanie wypełnionej profesjonalizmem i sercem przestrzeni, w której wsparcie znajdują osoby z autyzmem i ich rodziny. Za wytrwałość, odwagę, pokorę, determinację i serdeczny uśmiech każdego dnia.

Kategoria NAGRODA MEDIÓW
2019
TOMASZ OPASIŃSKI
Za mecenat stypendialny dla uczniów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej i wsparcie rozwoju młodych ludzi. Za sentyment do Kędzierzyna-Koźla, pomoc w wyrównywaniu szans i gest serca stanowiący wymowny komunikat oraz inspirację do dostrzegania potrzeb drugiego człowieka i czynienia dobra.

SKŁAD KAPITUŁY:
1. Sabina Nowosielska – Przewodnicząca
2. Krzysztof Klein –K&K HYDROBUD
3. Jerzy Jarawka – Imfitex
4. Beata Dziembowska – Jokey Plastik
5. Alicja Górska – KKPP