08.02.2022

POWIATOWY URZĄD PRACY – WSPARCIE DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza nabór wniosków dla młodych przedsiębiorców.
Jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby osób młode pozostające bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
W ramach projektu uczestnik może uzyskać dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości do 32.000 zł.
Projekt przeznaczony jest dla osób poniżej 30 roku życia.
Pierwszy nabór wniosków trwa od 07.02.2022r. do 11.02.2022 r.

Więcej informacji:
http://www.pup-kkozle.pl/urzad/Mlody_przedsiebiorca.html
https://www.facebook.com/pupkkozle

Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.