14.03.2022

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE

„Rządowy Program Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to program pożyczkowy realizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://fundacja.opole.pl/169/72/podstawowe-informacje.html