20.07.2018

Warsztaty III etap Rachunkowość zarządcza i controlling…

19 lipca 2018 r. w Centrum Obsługi Inwestora w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Wojska Polskiego 16F odbyło się szkolenie pn.: „Rachunkowość zarządcza i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

Jest to ostatnie szkolenie zorganizowane przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. w ramach cyklu 10 bezpłatnych szkoleń/warsztatów pn.: „Wsparcie potencjału opolskich instytucji otoczenia biznesu poprzez profesjonalizację jakości usług” – etap III.
W obliczu rosnącej konkurencji, dla sprawnego kierowania przedsiębiorstwem, kadrze menedżerskiej potrzebne są narzędzia dostarczające informacji, które mają znaczenie dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Myślenie w kategoriach przeszłości musi być coraz bardziej zastępowane myśleniem zorientowanym na przyszłość. Celem warsztatów zorganizowanych 19.07.2018 r. było przekazanie uczestnikom szczegółowej wiedzy na temat celów i zadań controllingu oraz rachunkowości zarządczej. W trakcie warsztatów omówione zostały podstawowe narzędzia rachunkowości zarządczej i controllingu niezbędne do skutecznego zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie.
Podczas szkolenia poruszane były poniższe tematy:

  • Rola rachunkowości w zarządzaniu
  • Rachunek kosztów w decyzjach operacyjnych
  • Controling jako podsystem zarządzania przedsiębiorstwem
  • Motywowanie pracowników w systemie controlingu

Warsztaty cieszyły się powodzeniem wśród firmy z Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.