04.12.2018

Warsztaty dla młodzieży w COI

Dobra kampania dobrej chemii – warsztaty konkursowe dla młodzieży w Centrum Obsługi Inwestora zrealizowane z sukcesem. 30.11.2018 r. w Centrum Obsługi Inwestora odbyły się warsztaty konkursowe w temacie realizacji kampanii społecznych. W projekcie udział wzięli uczniowie z 8 placówek oświatowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Warsztaty stanowiły element trwającego konkursu, ogłoszonego podczas tegorocznych obchodów ŚTP 2018 w Kędzierzynie-Koźlu koordynowanego przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Konkurs pod nazwą Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii – społeczna kampania reklamowa kierowany jest do młodzieży powiatu. Uczniowie, w ramach kilkuosobowych zespołów, projektując kampanię społeczną będą mogli wskazać na dobre strony życia w mieście chemii przybliżając tę tematykę rówieśnikom i mieszkańcom.

Konkurs składa się z pięciu etapów:

  1. I etap: 14.11.2018 r. ogłoszenie konkursu podczas obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości2018 w Kędzierzynie-Koźlu.
  2. II etap: 30.11.2018 r. zorganizowanie przez organizatora dla zainteresowanych uczestników konkursu warsztatów pn.: „Jaka powinna być dobra społeczna kampania reklamowa?”
  3. III etap: do dnia 10.12.2018 r. zgłoszenie przez placówkę oświatową zespołów szkolnych, które wezmą udział w projekcie.
  4. IV etap: prace zespołów konkursowych nad przygotowaniem koncepcji projektu pod nadzorem nauczyciela. Termin składania prac konkursowych ustala się do dnia 28.02.2019 r.
  5. V etap: do dnia 14.03.2019 r. rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników.

 

Konkurs ogłoszony został w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej oraz trzeciej klasy gimnazjalnej szkół powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
II kategoria wiekowa: uczniowie szkół średnich powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Projekt konkursowy zyskał przychylną ocenę pedagogów: – To cenne przedsięwzięcie – zauważa pani Beata Bajer, nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach – ponieważ wzbogaca i uzupełnia wiedzę nabywaną przez uczniów w ramach 45.minutowych lekcji. Oprócz pozyskania informacji o samym procesie tworzenia kampanii, zajęcia pozwalają ćwiczyć przydatną przecież w każdej dziedzinie życia autoprezentację, umiejętność argumentowania, akcentowania kwestii ważnych przy wsparciu trenerów, którzy są
w tych tematach autorytetami.
Jak postrzega ideę konkursu? – To bardzo trafiony pomysł. Mieszkamy w mieście chemii i powinniśmy mieć świadomość zagadnienia. Ważne jest, że projekt kierowany jest do młodych ludzi, pozwala na pracę zespołową, gdzie uczniowie o różnych talentach mogą łączyć swoje kompetencje i przekaz skierować do rówieśników. To z pewnością poszerzy doświadczenia i spektrum postrzegania – dodaje.
Jak postrzega ideę konkursu Oskar Barcz, uczeń Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu?:
Zadanie jest ciekawe, gdyż nasze miast nie ma dobrej sławy jeśli chodzi o chemię. Wielu ludzi utożsamia ją z zanieczyszczeniem, z czymś co truje miasto. Podczas gdy chemia jest wszędzie, nawet w najczystszych miastach. Chcemy poprzez to  przedsięwzięcie przedstawić Kędzierzyn-Koźle jako miasto chemii przyjazne, w którym dobrze się żyje.
Rafał Raczkowski z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu dodaje: – Warsztaty zostały bardzo dobrze przygotowane i poprowadzone merytorycznie. Przekazują wiele treści, które ułatwią uczestnikom przygotowanie pracy konkursowej.
Pozytywnie atmosferę i jakość pracy oceniły również trenerki prowadzące szkolenie: – Konkurs „Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii” to świetna inicjatywa zorganizowana przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy skierowana do młodzieży – ocenia Patrycja Terakowska z firmy Rivigo.eu. – W sposób oczywisty realizuje element edukacyjny, gdyż uczy i rozwija, jednak to, co najcenniejsze to fakt, że aktywizuje młodzież do efektywnego działania w imieniu i na rzecz swojego miasta. Uwrażliwia
i buduje świadomość w zakresie aktywnego działania w grupie społecznej, jako mieszkańców miasta. Pozwala na rozwój kreatywności poprzez szukanie takiej perspektywy spojrzenia na Kędzierzyn-Koźle, którą będzie można „zarażać” innych, chwalić się, reklamować
.
Daria Domaradzka-Guzik dodaje: – Jako firma edukacyjna, zajmująca się skuteczną komunikacją, nie wahaliśmy się ani przez moment, by przyjąć zaproszenie do współdziałania w tym zacnym projekcie. To dla nas wielki zaszczyt, by móc dzielić się wiedzą z młodzieżą, która jest otwarta by się rozwijać i działać aktywnie. Zorganizowane w dniu 30 listopada warsztaty dedykowane grupom konkursowym w projekcie, miały charakter praktyczny i skupiały się w głównej mierze na tym, jak skutecznie komunikować się z odbiorcą w procesie przekazu treści zawartych w kampanii społecznej. Młodzież uczestnicząca w warsztatach wykazała się aktywnością, sporą wiedzą, kreatywnością ale przede wszystkim chęcią do działania! To wielki powód do radości.- dodaje.
Projekt konkursowy wpisuje się w obszar odpowiedzialności społecznej biznesu, ma charakter misyjny i wspiera rozwój młodzieży Kędzierzyna-Koźla.