14.09.2018

Uśmiech dziecka

Specjalny Punkt Przedszkolny „Uśmiech Dziecka” prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Chcieć więcej” mieści się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Szkolnej 17.
Jest to wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych dzieci. Placówka zapewnia opiekę najmłodszym z różnymi niepełnosprawnościami. Powstała dzięki wsparciu
KKPP Sp. z o.o., władz samorządowych oraz prywatnych sponsorów. Fundusze zbierano m.in. podczas Balów Biznesu organizowanych przez KKPP Sp. z o.o.
3 września w przedszkolu odbyła się mała uroczystość jubileuszowa połączona
z odsłonięciem tabliczek upamiętniającymi darczyńców.