10.05.2018

SZKOLENIE RODO

Szkolenie RODO
Już od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać nowe, znacznie bardziej restrykcyjne niż dotychczas, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, zwane powszechnie RODO. To już ostatni moment, aby dostosować dokumentację, procedury oraz  funkcjonowanie swojej firmy lub organizacji do nowych wymogów stawianych przez RODO. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje gruntowną i praktyczną wiedzę oraz kompleksowe wdrożenie RODO.
W dniu 09.05.2018 r. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań szkolenie RODO. Uczestniczyło ponad 30 osób. Uczestnikami szkolenia były firmy z profilu MŚP. W szkoleniu uczestniczyły firmy wynajmujące pomieszczenia użytkowe w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu.
Zakres wiedzy obejmował szereg informacji zawartych w IV blokach. Przekazana wiedza pomogła zrozumieć zasady korzystania z zasobów przetwarzania danych osobowych oraz o wysokości kar administracyjnych jakie grożą za nie przestrzeganie przepisów RODO.
Omawiane zostały m.in. kwestie złożenia projektu nowych regulacji ochrony danych osobowych, bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe, ochrona danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia, zarządzanie incydentami związanymi z ochrona danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych, analizy ryzyka zgodnie z przepisami RODO oraz zasady powierzenia przetwarzania danych.