17.05.2018

SZKOLENIE RODO II EDYCJA

II edycja szkolenia z zakresu RODO
Organizator: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.
Koszt szkolenia: 200 zł netto
Termin szkolenia: 22.05.2018 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Obsługi Inwestora
ul. Wojska Polskiego 16F, 47 220 Kędzierzyn Koźle
sala konferencyjna

AGENDA:

9:00-10:30 I blok szkoleniowy:
• jakie są założenia projektu nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych,
• jakie zmiany czekają przedsiębiorców i w jaki sposób powinni się do nich przygotować, od czego zacząć proces wdrożenia zmian,
• odpowiedzialność za aktywa.

10:30-10:45 I Przerwa

10:45-12:15 II blok szkoleniowy:
• bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
• ochrona danych w procesie rekrutacji i zatrudnienia,
• zarządzanie incydentami związanymi z ochroną danych osobowych.

12:15–12:30 II Przerwa

12:30-14:00 III blok szkoleniowy:
• jakie są zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii,
• jak dokonać analizy ryzyka, zgodnie z przepisami RODO,
• jakie są obowiązki administratora danych osobowych (ADO), oraz inspektora ochrony danych (IOD), w szczególności obowiązki informacyjne,
• jakie są prawa przysługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane (prawo do poprawiania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych).

14:00-14:15 III Przerwa

14:15-15:45 IV blok szkoleniowy:
• jakie są zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom (procesorom),
• jakie są zasady przekazywania danych osobowych do państw trzecich,
• jakie są zadania i rola GIODO/PUODO, jako organu nadzorczego,
• jakie sankcje przewiduje RODO w związku z nieodpowiednią ochroną danych osobowych
• panel dyskusyjny.

Szkolenie poprowadzi: Pan Mariusz Kwaśnik, właściciel firmy VALVEN z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Kontakt w sprawie szkolenia:
email: aleksandra.koszorek@kkpp.pl
tel.: +48 530 075 322

AGENDA do pobrania: Agenda szkolenia RODO 22 05 2018