17.08.2016

Studiuj w Kędzierzynie-Koźlu. Trwa II nabór na studia na Politechnice Opolskiej.

Trwa II TURA NABORU na studia stacjonarne I stopnia w Kędzierzynie-Koźlu na kierunkach przemysłowe technologie informatyczne oraz systemy biotechniczne. Wydział Inżynierii Systemów Technicznych Politechniki Opolskiej będzie funkcjonował w byłej Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Kozielskiej 16.
Czas naboru od 1 sierpnia do 15 września.
Na obu kierunkach jest łącznie 60 miejsc.
Rejestracji można dokonać pod tym adresem: http://irk.po.edu.pl/

Za stroną internetową Politechniki Opolskiej poniżej nieco informacji o obu kierunkach studiów.
PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.
W trakcie studiów będą realizowane przedmioty z obszaru nauk informatycznych takie jak:
– podstawy programowania,
– systemy operacyjne,
– grafika komputerowa,
– technika mikroprocesorowa,
– przemysłowe bazy danych,
– metody sztucznej inteligencji,
– technologie internetowe i mobilne.

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:
– materiałoznawstwo,
– maszynoznawstwo
– technologia i urządzenia przemysłowe,
– elektrotechnika i elektronika dla informatyków,
– grafika inżynierska,
– inżynieria jakości.

Studenci od III semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne o profilu praktycznym będzie dysponował wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie nauk technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn oraz współczesnych technologii informatycznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.
Absolwent będzie przygotowany do pracy w:
– małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń,
– w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych,
– w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
– w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle,
– w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

SYSTEMY BIOTECHNICZNE
Studia trwają: 8 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym). Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.
W trakcie VII semestru jest przewidziana semestralna praktyka zawodowa w zakładach przemysłowych współpracujących z wydziałem.
W trakcie studiów będą realizowane przedmioty takie jak:
– matematyka,
– fizyka,
– chemia,
– grafika inżynierska,
– inżynieria jakości.

W ramach nauk inżynierskich będą proponowane przedmioty takie jak:
– technologie informacyjne;
– maszynoznawstwo;
– rolnicze surowce energetyczne;
– współczesne systemy uprawy;
– biomechanika gleby;
– botanika rolnicza;
– podstawy przechowalnictwa;
– przetwórstwo warzyw i owoców;
– urządzenia, aparatura i biotechnologie w przemyśle rolno-spożywczym;
– mikrobiologia techniczna;
– podstawy biotechnologii i hodowli roślin.

Studenci od IV semestru będą mieli możliwość wyboru przedmiotów spośród zaproponowanych w programie studiów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami oraz kształtowania szczegółowego profilu studiów w kierunku przyszłej pracy zawodowej.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku systemy biotechniczne będzie dysponował wiedzą oraz umiejętnościami w zakresie nauk rolniczych, w szczególności inżynierii rolniczej. Będzie przygotowany do pracy jako specjalista w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości surowców i żywności, będzie potrafił projektować i kontrolować procesy i obiekty w szeroko rozpatrywanym środowisku. Będzie posiadał kompetencje między innymi w zakresie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za bezpieczne użytkowanie sprzętu technicznego w inżynierii rolniczej i inżynierii środowiska.
Absolwent zostanie przygotowany do pracy:
– w gospodarstwach i kombinatach rolnych;
– w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego;
–  w zakładach produkujących nawozy sztuczne i środki ochrony roślin;
– w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych;
– w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne gospodarstwa rolnicze i agroturystyczne.
Ponadto absolwent zostanie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych, w administracji samorządowej i gospodarczej, w ośrodkach doradztwa rolniczego, w firmach marketingowych, izbach rolniczych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego.

ZAPRASZAMY!