24.08.2016

Spotkanie dla przedsiębiorców w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu we współpracy
z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

ZAPRASZAJĄ na Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Spotkania informacyjne odbędą się w następujących terminach:
– 29 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00 w Strzelcach Opolskich w Sali Narad w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Jordanowskiej 2.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecUdWhYVKu_4zI3-F-ZhkPAvgGhj7cRPpNdc7WdbXFDmUY5A/viewform?usp=send_form

1 września 2016 r. o godz. 12:00 w Głubczycach
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 15.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVGw6pcrq_sNyeMllmDXDI5EqQFkXqpkdMxWdbidI-f6kx4A/viewform?usp=send_form

2 września 2016 r. o godz. 12:00 w Kędzierzynie-Koźlu
w budynku Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Damrota 30.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMyrElKMF1farDrMfmjcJa6FED0S_M7C2j_E31-LHOSEGpbA/viewform?usp=send_form

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Po zakończeniu spotkania zapraszamy na indywidualne konsultacje.
Zapraszamy serdecznie!