20.01.2016

Nabór do przedszkola Uśmiech dziecka

Nabór do przedszkola specjalnego.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Chcieć Więcej” ogłasza nabór do przedszkola specjalnego „Uśmiech Dziecka” dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.
W przedszkolu prowadzone będą zajęcia w małych grupach, jak również bezpłatna rehabilitacja ruchowa, terapia pedagogiczna, psychologiczna i logopedyczna. Tam również chcemy stworzyć miejsce, gdzie realizowane będą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w różnych grupach wiekowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 stycznia o godzinie 17.00 w Kędzierzyńsko-Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości (ul. Szkolna 17, os. Blachownia).

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Chcieć więcej”
Informacje pod nr telefonu: 501 701 293 lub 691 050 395
e-mail: chciecwiecej1@wp.pl

przed_usmiech_dziecka