04.12.2019

KOZŁY BIZNESU 2019

Rusza kolejna edycja konkursu KOZŁY BIZNESU 2019 Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.
Celem konkursu jest wyłonienie wydarzeń oraz nagrodzenie za działania najbardziej znaczących podmiotów w minionym roku, a także promowanie działań o charakterze innowacyjnym przyczyniających się do rozwoju Gminy i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Kategorie Konkursu:
Statuetki: Firma Roku, Inwestycja Roku, Działalność Społeczna Roku, Osobowość Roku, Nagroda Mediów.
Dyplom: Debiut Roku.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są jednostki administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe, media, osoby fizyczne, osoby prawne. Honorowy patronat sprawuje: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabina Nowosielska.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w biurze Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego lub za pośrednictwem maila do dnia 03.01.2020 r.

Regulamin konkursu do pobrania: Regulamin Konkursu Kozly 2019 z formularzem zgloszenia_kaluzula RODO