09.12.2015

Konsultacje w ramach INTERREG V-A

Regionalny Punktu Kontaktowy w Opolu we współpracy z Lokalnym Punktem Informacyjnym o Funduszach Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu organizuje konsultacje dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów z terenu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska to program, który odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020.

Konsultacje odbędą się:
14 grudnia 2015 r. od godziny 9.00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Damrota 30.
Szczegółowe informacje oraz formularz kontaktowy tutaj:

http://www.miastomozliwosci.eu/pl/news/konsultacje-dla-potencjalnych-wnioskodawc-w-oraz-beneficjent-w-z-terenu-powiatu-k-dzierzy-sko