27.03.2019

Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii – konkurs

Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii – młodzież zaprojektowała kampanię społeczną.
27 marca br. w Centrum Obsługi Inwestora odbył się finał konkursu „Kędzierzyn-Koźle miastem dobrej chemii – społeczna kampania reklamowa”.
Decyzją Komisji Konkursowej przyznano:
I miejsce – Publicznej Szkole Podstawowej nr 12, w składzie: Marcel Kucypera, Maja Kaczmar, Zuzanna Rajtar.
II miejsce – Zespołowi Szkół nr 3 ze Sławięcic, w składzie: Martyna Krazińska, Michalina Turczyniewicz i Anna Niederfeld.
III miejsce – Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej, w składzie: Jakub Głąb, Jakub Jelito i Dominik Cedzich.
IV miejsce – II Liceum Ogólnokształcącemu, w składzie: Michał Nawrocki i Zofia Czerwińska.

Do końcowego etapu przystąpiły 4 z 8. zgłoszonych placówek.
Zgodnie z regulaminem, aby wziąć udział w konkursie młodzież w maksymalnie trzyosobowych zespołach zobowiązana była do opracowania opisu projektu wraz z określeniem celu i grupy, do której przekaz jest kierowany. Należało zaprojektować nazwę dla kampanii wraz z logo, grafiką i hasłem oraz dowolnie rozszerzyć wzbogacając projekt o elementy dodatkowe – jak np. projekt reklamy prasowej, plakatu, ulotki, billboardu, tekstu lub cyklu tekstów przedmiotowych na potrzeby mediów (w tym również społecznościowych), spotu radiowego czy też np. reklamy telewizyjnej.
Konkurs poprzedzony był warsztatami dotyczącymi projektowania kampanii wraz z określaniem grupy docelowej i umiejętnym budowaniem przekazu z doborem dostępnych kanałów komunikacji.
Nagrody, przyznane zostały wszystkim zespołom, co więcej młodzież, która uczestniczyła w warsztatach, a nie złożyła prac stanowiła skład komisji wybierającej nagrodę młodzieży. Top wyróżnienie przypadło uczniom Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej.
Gratulujemy wysokiego poziomu przygotowania i zaprezentowania projektu, a a przede wszystkim chęci pozytywnego spojrzenia na Kędzierzyn-Koźle i jego zaplecze chemiczne – ocenia Alicja Górska, prezes KKPP – tym bardziej, że tętno każdego miasta podnosi właśnie młodzież. Gratulujemy również nauczycielom, pod opieką których młodzież pracowała i reprezentowanym tak ambitnie  w konkursie palcówkom oświatowym – dodaje.
Komisja konkursowa doceniła i podkreśliła umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy praktycznej i efektywne oraz efektowne połączenie jej z własną perspektywą spoglądania na Kędzierzyn-Koźle.

Galeria zdjęciowa – źródło portal KK24 www.kk24.pl: