01.09.2015

Drugie Śniadanie biznesowe

Serdecznie zapraszamy na drugie:
„ŚNIADANIE BIZNESOWE”

Gościem Śniadania będzie:
Pani Małgorzata Osadczuk
która wygłosi prelekcję pt.:
„PROMOCJA I REKLAMA W PRAKTYCE”
Śniadanie odbędzie się w Inkubatorze Przedsiębiorczości
w dniu 14.09.2015
o godzinie 9:00

Uczestnictwo w Śniadaniu prosimy potwierdzić do dnia 10.09.2015
nr tel. 530 075 322 lub 533 293 645