20.11.2019

DEBATA O ELEKTROMOBILNOŚCI

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy zainicjował gospodarczą debatę o elektromobilności – za nami treściwa i branżowa konferencja pt. „Elektromobilność w Polsce., szanse i zagrożenia inwestycyjne”.

Konferencja była ważnym elementem trwającego i organizowanego przez KKPP Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019.
To temat żywy w ujęciu globalnym, ale również ważny dla nas tu w Kędzierzynie-Koźlu ze względu na fakt, że inwestor działający właśnie w tej branży- firma Foosung Poland Sp. z o.o. – podjął decyzję o ulokowaniu swojej inwestycji i działalności w Kędzierzynie-Koźlu – podkreśliła otwierając debatę Alicja Górska, prezes zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego.
Temat przeanalizowany został w ujęciu ekonomicznym, gdzie Marek Zuber, polski ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy, wskazał na fakty i mity, a przede wszystkim pokazał potencjał i ocenił wyzwania dla Polski w tym obszarze.
To wystąpienie zostało również ujęte w kontekście badawczym w ramach prelekcji pt. „Elektromobilność – technologie systemów zasilania i ich perspektywy” autorstwa Łukasza Kolanowskiego, Macieja Kopczyka, Katarzyny Loty, Grzegorz Loty Afiliacja: Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, Centralne Laboratorium Akumulatorów I Ogniw.
Ważnym elementem wystąpień była prezentacja Grupy Foosung oraz projektu EP-501, którą przedstawił dyrektor spółki Foosung Poland Sp. z o.o., Mintaek Lim.
Goście wysłuchali również aktualnej informacji dotyczącej ulg w strefach ekonomicznych, w prezentacji pt. „Polska Strefa Inwestycji” Jakuba Sochackiego, menadżera w Zespole Pomocy Publicznej i Innowacji PwC. Głos zabrał dyrektor opolskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, Henryk Griner podkreślając rolę reprezentowanej instytucji w procesie wspierania finansowego przedsięwzięć inwestycyjnych.

W ostatniej część konferencji swoje doświadczenia i ofertę wspierania procesów inwestycyjnych przedstawili: Magdalena Mazurek i Arkadiusz Kuta reprezentujący firmę Air Products Sp. z o.o., w ramach prezentacji pt. „Rozwiązania stosowane w przemyśle produkcji baterii” oraz Dawid Jakubiak, Business Development Manager w Mostostal Zabrze Biprohut S.A. w wystąpieniu pt. „Grupa Mostostal Zabrze – partner w rozwoju elektromobilności w Polsce.”
Gośćmi konferencji byli przedstawiciele wiodących firm i instytucji regionów opolskiego i śląskiego.
Organizatorem wydarzenia był Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o., Partnerem Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Konferencja odbyła się pod Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Patronatem medialnym wydarzenie objęli:
Nowa Gazeta Lokalna, Dobra Gazeta Miesięcznik Kędzierzyńsko Kozielski, Telewizja Kędzierzyn-Koźle, Kk24,Tygodnik 7dni, Radio Park,Radio Doxa.

Relacja zdjęciowa (źródło kk24)