O nas

Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości  jest jednym z przedsięwzięć prowadzonych przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. Powstał we współpracy Gminą Kędzierzyn-Koźle  w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 „Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Misją Kędzierzyńsko-Kozielskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest rozwój Gminy
Kędzierzyn-Koźle poprzez stworzenie miejsca i warunków dogodnych dla rozwoju przedsiębiorczości.

Inkubator Przedsiębiorczości jest formą zorganizowanego kompleksu gospodarczego, zorientowanego na wspomaganie nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, usług biurowych, usług doradczych wspierających biznes oraz pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych
i organizowanie szkoleń.