Cele

 

  • Edukacja w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i pozyskiwania źródeł finansowania.
  • Udostępnianie mieszkańcom miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego dodatkowej infrastruktury świadczącej usługi doradczo-konsultacyjne, udzielającej wiarygodnej i rzetelnej informacji gospodarczej, wspierającej nowo powstałe i istniejące przedsiębiorstwa.
  • Aktywizacja zawodowa kobiet, osób niepełnosprawnych oraz młodych, przedsiębiorczych mieszkańców miasta i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
  • Stymulacja rozwoju regionalnego i lokalnego oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu Kędzierzyna-Koźla.
  • Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego gminy.
  • Promowanie idei przedsiębiorczości.
  • Wzrost konkurencyjności regionu.