Mentoring

Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator przedsiębiorczości oferuje usługi mentoringu.

Czym jest  Mentoring w KKIP?

Mentoring to jedna z metod rozwoju.  To relacja partnerska między uczniem, a  mentorem – inaczej mówiąc opiekunem, nauczycielem, przewodnikiem. Mentoring, oparty jest na ciągłym wsparciu ucznia i jego rozwoju. Daje szansę rozwoju  nie tylko dla „ucznia”
ale i „mentora”. Pierwszy, dzięki pracy z mentorem poznaje swoje mocne strony, rozwija samoświadomość oraz dąży do realizacji własnego potencjału. Drugi natomiast doskonali umiejętności interpersonalne.

Mentor to osoba, która pełni rolę przyjaciela i zaufanego doradcy, jednak cała relacja przebiega na poziomie profesjonalnym. Mentorzy oraz uczniowie spotykają się i komunikują między sobą w sposób regularny, jednak nie do końca sformalizowany. Darzą się wzajemnym zaufaniem, zrozumieniem i empatią. Bardzo ważna jest dla nich poufność. Rolą mentora  jest przekazywanie podopiecznemu wiedzy specjalistycznej, związanej z obszarem konsultacji,
ale i wspieranie ucznia w rozwiązywaniu  problemów dotyczących omawianego pomysłu biznesowego. Mentor to osoba, która pomaga zaplanować  rozwój ucznia, monitoruje jego postępy, motywuje, angażuje i zachęca do pracy.

Dla kogo jest mentoring w KKIP?

Mentoring w KKIP dostępny jest TYLKO dla  firm inkubowanych, które potrzebują wsparcia
w realizacji swoich pomysłów biznesowych, potrzebują doradztwa w zakresie obranych kierunków rozwoju swojego biznesu.

Aby mentoring był skuteczny należy pamiętać o kliku zasadach:

1.Uczeń jest źródłem zasobów.
Uczeń posiada umiejętności i potencjał, które wystarczą do pokonania trudności.
Choć, to mentor pomaga mu zidentyfikować bariery, tu uczeń podejmuje decyzje by je przekraczać.

2. Uczeń wybiera temat spotkania.

3. Uczeń i mentor są sobie równi.
Obie strony są dla siebie partnerami, a szacunek jest podstawą współpracy.

4. Holistyczne traktowanie.
Mentoring nie jest psychoanalizą, ale aby praca była satysfakcjonująca i pełna, należy rozważać sytuację ucznia w szerszym kontekście, często odwołując się nie tylko do teraźniejszości,
ale także przeszłości i przyszłości np. jego dawnych doświadczeń zawodowych.

5. Mentoring ma na celu wydobycie zasobów.
Radzenie lub pouczanie nie są wskazane. Mentor powinien wspierać poprzez stawianie nowych wyzwań oraz przenikliwych pytań.

6. Celem mentoringu jest rozwój i działanie.
Potrzeba uczestnictwa w mentoringu wynika ze zmiany. Strony wyrażają taką chęć, ponieważ pragną rozwijać swój potencjał, dlatego też niemożliwa jest praca z osobą, która nie jest zmotywowana. Jeżeli jedna ze stron, pomimo deklaracji, nie wywiązuje się z obowiązków, powinien być to sygnał, do ponownego rozważenia współpracy.

Jak skorzystać ze wsparcia Mentora?

Usługa mentoringu dostępna jest wyłącznie dla przedsiębiorstw inkubowanych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w sekretariacie inkubatora, podając  propozycję terminu spotkania, wybór mentora oraz obszar do konsultacji z mentorem.