Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

AIP_logo_nowe

AIP proponuje prowadzenie firmy „na próbę” bez ZUS/ za 250 zł netto miesięcznie. AIP użycza Ci własną osobowość prawną do prowadzenia swojej działalności biznesowej. Dzięki temu nie musisz rejestrować własnej działalności gospodarczej czy spółki z o.o. W ramach Twojej Firmy w AIP nie płacisz obowiązkowych miesięcznych składek na ZUS (minimum 410 zł we własnej działalności gospodarczej) oraz co miesiąc podatku dochodowego CIT od osiągniętego dochodu w danym miesiącu (19% we własnej działalności gospodarczej czy spółce z o.o.). Dzięki AIP prowadzisz firmę jako pełnoprawny przedsiębiorca, do umów i faktur wykorzystując dane rejestrowe AIP, tj. NIP, REGON, KRS.

Więcej informacji uzyskać na stronie www lub bezpośrednio w Inkubatorze Przedsiębiorczości pok. 7
pod numerem telefonu +48 77 547 99 02

www.aipopole.pl